home

home
home 2017-12-06T21:51:38+00:00

SZKOLENIA DLA FIRM

Opis szkolenia:
Czym jest projekt? Projekt jest zaplanowanym zamiarem, chęcią działania w określonym kierunku. Projekt jest przejściem od fazy pomysłu do efektu. To projekt powinien mobilizować wszystkie siły, posiadane kompetencje, pokłady możliwości i talent u osób, które go inicjują.
Kierowanie projektem polega na zdolności patrzenia w przyszłość i do wyobrażenia sobie rezultatów sekwencji działań podejmowanych przez osoby z zespołu projektowego. Od czego zacząć realizację projektu, kiedy on się zaczyna i jak powinien przebiegać, jak przygotować poszczególne etapy projektu, kogo i kiedy zaangażować w projekt. Na tak postawione pytania odpowiada zaprojektowane szkolenie z kierowania projektem. Umiejętności. Każdy projekt to działanie lub element działań innowacyjnych, nowych od pomysłu do zastosowanych praktycznych rozwiązań, które powinny przynieść pożądane rezultaty lepsze i korzystniejsze od sytuacji, która miała miejsce przed projektem.
Cel:
Zdobycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia konkretnego projektu
Zapoznanie uczestników z podejściem projektowym oraz metodami i narzędziami wspomagającymi projekt
Nabycie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania projektem
Doskonalenie metody zarządzania projektem
Pozyskanie wiedzy na temat struktury planu projektowego
Poznanie procesów projektowych
Doskonalić sposoby pokonywania wąskich gardeł (słabych miejsc) w projekcie.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy będą potrafili:
  • Zaplanować i zrealizować projekt
  • Zidentyfikować mocne i słabe strony projektu
  • Wykorzystać poznane podczas szkolenia procedury i procesy zarzadzania projektem
  • Powołać zespół projektowy
  • Uniknąć błędów podczas przygotowania i wykonania projektu
  • Pokierować projektem
  • Opracować sposób komunikowania się osób zaangażowanych w projekt
  • Wykonać harmonogram projektu
  • Określić wymierne korzyści z realizacji projek